Op het gebruik van deze website www.munchenhof.be zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door
gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en
deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie
Munchenhof streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze
informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Munchenhof niet in voor de
volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene
aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Munchenhof aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed
functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een
relatie tussen Munchenhof en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail
Munchenhof garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat
tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet
volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of
wachtwoordbeveiliging per e-mail met Munchenhof te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Munchenhof heeft geen invloed op
websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Munchenhof
aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Munchenhof zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele
eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en
uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden
gemaakt, zonder dat Munchenhof daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.